Ett målsägandebiträde är det juridiska ombud som kan förmedlas av domstol eller skaffas på egen hand av målsägande. Ofta är det en person som är jurist och jobbar vid en advokatbyrå. I skilsmässor och vårdnadstvister kan det vara bra att ha ett målsägandebiträde man har förtroende för och kan prata ihop sig med om alla eventuella risker man tar, och om vilka reella chanser man har att få igenom det man yrkar på.

Att få hjälp av ett målsägandebiträde är ett mycket bra sätt att få en översikt över ens chansen i en rättstvist där du är den som yrkar på exempelvis egen vårdnad eller umgängesbegränsning hos den andra föräldern. Det är bra om du och ditt målsägandebiträde ägnar god tid till att titta på målet och diskutera bakgrund och strategier. En noga utarbetad strategi där ditt målsägandebiträde kan vara dig behjälplig i vilka dokument som är bra att spara på och så vidare, ökar dina chanser att också få goda utsikter i domstolen.

Vårdnadstvist mycket tuffs för alla

Att stå inför en vårdnadstvist är en mycket svår process för samtliga inblandade. Många hårda ord och meningsutbyten är en vanlig baksida, och det är inte ofta det blir fula smutskastningskampanjer som inte ser bra ut för någon av de inblandade. Det är alltid bra att lyssna på sitt målsägandebiträde och vad hen anser att du ska göra för att nå ditt mål med ditt yrkande. Att framstå som oseriös eller manipulativ gynnar inte ens sak i rätten. Samtidigt är det svårt att hålla huvudet kallt, ofta är vårdnadstvister mycket tuffa och påfrestande, inte minst för de inblandade barnen. Välkända fall förekommer i medierna om det rör sig om offentliga personer som genomgår en vårdnadstvist, vilket i sig kan diskuteras om det är särskilt nyttigt för någon inblandad. Ofta kan de själva gå ut i medierna och tala för sin sak, vilket ibland rätten kan se på med skepsis.

Att en vårdnadstvist är en tuff tid vittnar de offentliga personerna om, som ofta dras med mediedrev och pådrag av olika slag. Ett känt fall är till exempel skilsmässan och vårdnadstvisten mellan Angelina Jolie och Brad Pitt. Du kan läsa om den här och här.

I en vårdnadstvist kan man yrka på:

  • Egen vårdnad
  • Reglerat umgänge
  • Boende för barnen