En livförsäkring ger dina barn ett viktigt ekonomiskt stöd i händelse av att du skulle gå bort. En skattefri summa pengar som betalas ut vid din bortgång. Precis som med andra försäkringar bör du dock se över den då och då. Gofido är ett nytt svenskt försäkringsbolag som lanserat en modern form av livförsäkring.

Att skaffa en livförsäkring kan för många uppfattas som lika jobbigt att upprätta ett testamente eller ett vitt brev. En påminnelse om att livet är ändligt. Men precis som med de sysslorna kan det vara nog så viktigt, ett sätt att trygga de ekonomiska förutsättningarna för barn, eller andra släktingar, om det otänkbara trots allt skulle inträffa. Om du skaffar en livförsäkring hos Gofido har du en av de enklaste livförsäkringarna du kan hitta. Praktisk, lätt att uppgradera och ha översyn över.

Livförsäkringen – ett skydd för dina barn och anhöriga

livförsäkringEn livförsäkring kan som Expressen skriver fungera som en slags andhämtningspaus för dina anhöriga om du skulle gå bort. Ett sätt att ordna deras uppehälle under sorgperioden. En livförsäkring fungerar på så sätt att en skattefri engångssumma tillfaller livförsäkringens förmånstagare vid ditt frånfälle. För att få teckna en livförsäkring måste du vara mellan 18 till 60 år gammal. Du kan anpassa försäkringsbeloppet så att den utbetalda summan täcker dina barns livsförutsättningar, det vill säga hyra och andra omkostnader.

Se över dina försäkringar regelbundet

Om du frågar Carita Lindborg som är expert på försäkringar bör du se över dem åtminstone en gång om året. Hon säger till Aftonbladet du bör undersöka försäkringarna utifrån den status du har just då. Saker om giftermål, barn, arbetssituation och annat är alla faktorer som påverkar dina försäkringar. Samma gäller förstås för livförsäkringen, om du får ett barn till.

En okomplicerad livförsäkring

Med en livförsäkring från Gofido blir det enklare att uppgradera din livförsäkring vid livsförändringar. Det är lika enkelt att skaffa försäkringen. Beloppet på försäkringen är satt till jämna en miljon kronor, och du behöver inte lämna in någon hälsodeklaration i samband med att du ansöker. I de fall du behöver komplettera försäkringen för att anhöriga ska klara av sitt uppehälle är det också enkelt.