Alla drömmer om en glad och harmonisk familj men tyvärr är det inte alltid utgången. Mycket kan hända och ibland är skilsmässa den enda utvägen. Oavsett anledning, vem som vill lämna relationen och hur länge förhållandet har varat är det en tung händelse för alla inblandade. Inte minst för barnen!

Om du för närvarande sitter i en svår situation där du och ditt blivande ex ska gå skilda vägar är det enormt viktigt att barnen får den högsta prioriteten. Hur ni agerar innan, under och efter skilsmässan kommer påverka barnen för resten av deras liv och därför är det viktigt att få hjälp av dem som har stor erfarenhet och kunskap. Skaffa bra rådgivning och juridisk assistans om du går igenom en vårdnadstvist Göteborg för att skydda dig själv och barnen på bästa möjliga vis.

Den bästa lösningen

Hur mycket du än skulle vilja leva i ett lyckligt äktenskap är det också viktigt att förstå att en skilsmässa ibland är oundviklig. Det finns flera tecken att vara uppmärksam på som hur du egentligen mår och om relationen verkligen är givande och uppbyggande. Barn är enormt känsliga på förändringar i stämningen och för dem kan skilsmässan vara något de återkommer till flera gånger under uppväxten. Alla människor och situationer är unika och med hjälp av en psykolog och en skicklig jurist kan det hela skötas så smärtfritt som möjligt, eller åtminstone dämpa stötarna.

Öppna kommunikationsvägar

De som arbetar med vårdnadstvister ha flera uppgifter att ta itu med. Några vanliga frågor är:

  • Vårdnad och umgänge. Ska en förälder ha den huvudsakliga vårdnaden eller ska umgänget fördelas lika?
  • Boende. Är ett växelvis boende den bästa lösningen eller ska barnen flytta mellan hemmen?
  • Ekonomi. Hur ska barnens utgifter finansieras?

Det optimala är att alla involverade parter är inställda på en så öppen kommunikation som möjligt då det inte bara underlättar skilsmässan utan även gör förloppet skonsammare för barnen. Försök lägga känslorna åt sidan och kom överens om att barnens bästa alltid ska ligga i fokus när beslut ska fattas om rutiner, skola och umgänge. Uppstår det ett problem är det viktigt att en förälder kan ringa den andra utan att det genast leder till ett gräl. Händer det något oförutsett är det bra att vara flexibel och om barnen påstår att den ene eller den andre gett tillstånd till något är det hjälpsamt att kunna kolla med varandra. Barn kan ibland ta tillfället i akt för att få det de vill genom att spela ut föräldrarna mot varandra så kommunikation är verkligen väsentligt.

Ärlighet må vara en dygd men den får inte heller gå för långt. Ett vanligt misstag som ofta begås vid en separation är att föräldrarna talar illa om varandra. Hur rätt du än har så är det här något som barnen absolut inte bör delges. För dem är mamma och pappa värdefullast i världen och de ska aldrig uppmanas att ta parti eller uppmuntras att tycka illa om nya partners eller intressen. Att vara vuxen och mogen innebär att kunna kontrollera sina handlingar, hur mycket det än stormar inombords, och med tiden brukar det alltid bli lättare.